تازه ترین املاک

تازه ترین املاک افزوده شده به سایت

خريد سوله در جاده مخصوص

خريد سوله در جاده مخصوص/انبار/كارگاه/سوله/كارخانه/املاك صنعتي سوله چي/٠٩١٢١٨١٨٦٠٠ /

مساحت کل

١٠٠٠m2

مساحت سوله

٤٢٠m2

اداری

١٠٠m2

فروش > 32,000,000,000تومان فروش

اجاره سوله در احمدآباد مستوفی

اجاره سوله در احمدآباد مستوفی/انبار/سالن/سوله/اداری/کارگاه/کارخانه/رهن/اجاره/خرید/فروش/املاک صنعتی سوله چی ۰۹۱۲۱۸۱۸۶۰۰/جاده مخصوص/صنعت…

مساحت کل

2000m2

مساحت سوله

800m2

اداری

120m2

اجاره, رهن > 200,000,000تومان تخلیه

اجاره سوله در احمدآباد مستوفی

اجاره سوله در احمدآباد مستوفی/انبار/سالن/سوله/اداری/کارگاه/کارخانه/رهن/اجاره/خرید/فروش/املاک صنعتی سوله چی ۰۹۱۲۱۸۱۸۶۰۰/جاده مخصوص/شهر…

مساحت کل

1500m2

مساحت سوله

700m2

اداری

50m2

اجاره, رهن > 300,000,000تومان تخلیه وآماده تحویل

اجاره سوله در جاده مخصوص

اجاره سوله در جاده مخصوص/انبار/سالن/سوله/اداری/کارگاه/کارخانه/رهن/اجاره/خرید/فروش/املاک صنعتی سوله چی ۰۹۱۲۱۸۱۸۶۰۰/جاده مخصوص/صنعت…

مساحت کل

600m2

مساحت سوله

250m2

اداری

25m2

اجاره, رهن > 150,000,000تومان تخلیه

خرید کارخانه در جاده مخصوص

خرید کارخانه در جاده مخصوص/انبار/سالن/سوله/اداری/کارگاه/کارخانه/رهن/اجاره/خرید/فروش/املاک صنعتی سوله چی ۰۹۱۲۱۸۱۸۶۰۰/جاده مخصوص/جاده…

مساحت کل

52000m2

مساحت سوله

20000m2

اداری

1500m2

فروش > 650,000,000,000تومان زیر قیمت منطقه

خرید زمین در جاده مخصوص

خرید زمین در جاده مخصوص/انبار/سالن/سوله/اداری/کارگاه/کارخانه/رهن/اجاره/خرید/فروش/املاک صنعتی سوله چی ۰۹۱۲۱۸۱۸۶۰۰/جاده مخصوص/صنعت…

مساحت کل

2000m2

فروش > 36,000,000,000تومان قابل مزاکره

به دنبال فروش و یا خرید سوله هستید؟

آگهی های خود را به سادگی در سوله چی ثبت کنید!